söndag 25 juni 2017

Radio Houdi 208

I säsongens sista Radio Houdi blir det midsommar, låtstöld, statsministern och kyrkan, och mycket mer! Lyssna här, mycket nöje!Från avsnittet, Radio Houdis Jesus-quiz, del 3 av 7:

lördag 24 juni 2017

Sympatiska muslimer tar inte sin religion på något speciellt stort allvar

Det råder inga tvivel om att muslimer över lag anser att vetenskap är bättre än religion på att beskriva vår verklighet, att muslimer är för demokrati och mot diktatur, att muslimer opponerar sig mot våld och att de inte tar Koranen eller Haditherna bokstavligt. Detta beror inte på att islam är en sympatisk ideologi, utan på att moderna människor inte tar sin religion, eller sin religions påbud, på för stort allvar.

Från religionen följer stollerier i flera dimensioner. Man kanske vill, eller rent av på allvar tror, att det finns ett allsmäktigt väsen som har ett intresse för mänskligheten. Och om man verkligen tror att ett sådant väsen finns, kanske man tror att detta väsen har vissa regler, och kanske att "profeten" Muhammed har något att säga om detta.

Expressen idag under rubriken "Hundratals svenskar åkte till kriget för att slåss för IS – så lever återvändarna i dag":
Då poserade de öppet på Facebook som oövervinnerliga krigare, ofta med dödade fienders skändade kroppar. 
I dag lever de som skuggor och gör allt för att undvika att bli igenkända. 
Expressen har kartlagt återvändarna, de 150 svenska misstänkta IS-terrorister som i tysthet återvänt till Sverige.
Igår skrev The Guardian under rubriken "Turkish schools to stop teaching evolution, official says":
Evolution will no longer be taught in Turkish schools, a senior education official has said, in a move likely to raise the ire of the country’s secular opposition. 
Alpaslan Durmuş, who chairs the board of education, said evolution was debatable, controversial and too complicated for students.
Också igår skrev Anna von Bayern i GP:
Över 40.000 människor demonstrerade i Tyskland för Erdogans referendum att avskaffa demokratin i Turkiet. Bara ungefär 1000 deltog i "Muslimernas fredsmarsch" i lördags mot islamistiskt våld.
Muslimer själva beskriver sin syn på evolutionsteorin så här:
Om evolutionen i en ateistisk mening är verklig och som en följd därav utesluter Guds existens bör evolutionen också framkalla ett psykologiskt tillstånd oemottagligt för teism, design och skapande. Är vi ​​en produkt av evolutionen, naturens legitima avkomma, skulle ateism vara varje människas första val. Det skulle vara den rådande normen och "tesim" skulle vara undantaget, anomalin. Den stora majoriteten skulle vara icke-troende och endast en liten minoritet, som en droppe i havet, skulle vara de laglösa som ateisterna kallar "troende". Våra gener skulle vara fyllda med "ateistiska kemikalier" och våra sinnen immuna mot tanken om Gud eller religiösa upplevelser. Detta är den naturliga slutsatsen. Men om vi ser till verkligheten har inget av detta någonsin inträffat.
Synen på liv och död:
Frågan om huruvida det finns något liv efter detta tillhör inte vetenskapens domäner, eftersom denna uteslutande befattar sig med sinnena. För övrigt har människan bara sysslat med vetenskaplig forskning, i ordets moderna betydelse, sedan några hundra år tillbaka, medan hon däremot känt till idén om livet efter detta sedan urminnes tider. Alla Guds profeter uppmanade sina folk att dyrka Gud och tro på livet efter detta. De lade så stor vikt vid tron på livet efter detta att även det minsta tvivel i detta sammanhang räknades som gudsförnekelse och gjorde alla andra trosuppfattningar meningslösa.
Ju närmre du står en vetenskapsfientlig lära, desto mer vetenskapsfientlig är du. Ju närmre du står en omoralisk lära, desto mindre moralisk är du. Anledningen till att muslimer både är sympatiska och sunt vetenskapligt skeptiska, beror på att de inte tar sin religion på något speciellt stort allvar. Citaten ovan handlar om dem som faktiskt tar Islam på allvar.

onsdag 21 juni 2017

#SkyltGate visar på behovet av transparens

Enligt Mediaakademin har 64 procent av Sveriges befolkning mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Radio (SR), vilket är en mycket bra siffra som få konkurrenter kan mäta sig med. Bland de som saknar förtroende för SR finns en liten men högljudd grupp av konspirationsteoretiker, som skjuter ganska vilt omkring sig så fort de får chansen, och senast de fick chansen var i den så kallade #SkyltGate-incidenten. Deras oro behöver man väl inte ta på allvar?

Om man avfärdar konspirationsteoretikerna med svar som bara är delvis kompletta så ger man dem ett incitament att sprida sina idéer, och jag tror att det är precis det som har gjort att #SkyltGate inte bara dog ut, utan faktiskt blev en grej. Detta har hänt:

Ett fotografi föreställande en SR-buss med en politisk skylt sprids på nätet, vilket skapar reaktioner då SR måste vara politiskt neutrala enligt uppdragsbeskrivningen de har från Svenska staten.
Programverksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till staten, olika intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället. Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i radion. Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas.
De som inte gillar SR såg detta som en chans att kunna påvisa de inte alls är neutrala - här har en tjänsteman tagit med sig en politisk skylt i jobbet. I den extrema motpolen finns de som försöker bekräfta sin föreställning om SR:s ofelbarhet genom att hävda att bilden som sprids på nätet är manipulerad. Men då träder en journalist fram och påpekar att båda har fel. Skylten kom inte till platsen i SR:s buss, det är fel. Skylten låg verkligen i SR:s buss, så att bilden skulle vara manipulerad är också fel. Journalisten säger:
Någon hade satt skylten på vår buss, jag tog ner den, ställde ifrån mig den medan jag jobbade och kastade den sedan. Odramatiskt.
I ett officiellt uttalande säger SR att någon hade placerat skylten på deras buss, att journalisten lagt den i bussen, för att sedan slänga den. Skylten har inte använts i någon SR-anställds demonstration. Det är alltså någon annan som använt skylten i demonstrationen, för att sedan fästa den på SR-bussen, och det är därifrån den tillfälligt hamnat i SR-bussen innan den slängdes? Eller möjligtvis har den plockats upp ur papperskorgen (eller var den nu slängdes), för bilden på SR-bussen med skylten är tagen tidigt på morgonen. Om den nu över huvudet taget har används i någon demonstration.

Det har cirkulerat en del bilder i #SkyltGate, men inte alla bilder föreställer den skylt som skådats i SR-bussen. Nedan är två andra skyltar, som inte har legat i någon SR-buss.


I ljuset av detta har man försökt att visa att SR-journalisten i fråga deltog i en politisk demonstration och hållit i en annan skylt med liknande budskap, men jag har personligen hittills inte låtit mig imponeras av detta. Problemet denna gång verkar inte vara att SR är politiska, utan att det bubblar av misstro mot SR, kanske beroende på att de ibland är väldigt politiska, vilket framgår i denna debatt hos Publicistklubben.

söndag 18 juni 2017

Radio Houdi 207

I denna veckas Radio Houdi blir det Dawkins, spöken, SkyltGate, VoF, Nirvana, mässlingen, fidget spinners och mycket mer! Lyssna här, mycket nöje!


Från avsnittet, Radio Houdis Jesus-quiz, del 2 av 7:

torsdag 15 juni 2017

Ett statligt Facebook?

För en tid sedan diskuterades om Svenska staten skulle starta en mjukvarufirma som skulle kunna konkurrensutsätta bolag som gör systemutvecklingsuppdrag (som faktiskt i ganska stor utsträckning köps av staten). Spontant var det många som tyckte att detta var en dålig idé, men en lite nyare tanke som fick mig att reagera var ett slags public service-Facebook - alltså en statlig social media-plattform. På ett statligt Facebook skulle signalspaning vara tämligen enkelt.

Vi gick med på att bli övervakade på nätet under förevändningen att det skulle jagas terrorister, men det man egentligen hade i åtanke var betydligt mindre allvarlig kriminalitet, nämligen piratkopiering. Varje år lämnar Telia ut tiotusentals uppgifter om piratkopierare till myndigheterna. Och nu är det jakten på "fake news" som hägrar - Donald Trumps ord för regeringskritik. Skulle svenskarna hålla sig på statens egna Facebook, skulle denna övervakning vara mycket enkel. Men vägen dit är svår.

Om man flyttar användare från Facebook till statens plattform blir nog både användarna och Facebook irriterade. Och om man inte flyttar över användarna, blir nog skattebetalarna rätt irriterade över att behöva finansiera utvecklingen av plattform som ingen vill ha. Facebook har 1,4 miljarder månadsaktiva användare, Google+ har ungefär 200 miljoner månadsaktiva användare och Twitter ungefär 300 miljoner. Hur många av dessa vill frivilligt heller publicera sitt innehåll på en sida där det inte är vännerna utan staten som läser?

Men den som trots allt väljer att publicera för storebror istället för sina jämlikar, kommer åtminstone ha möjlighet att skryta med att innehållet är godkänt av statenTM.

söndag 11 juni 2017

Dr. Laurence B. Brown om ateism

Jag tror att de allra flesta kristna och många muslimer innerst inne förstår att inga gudar finns på riktigt. Gudstro behöver inte betyda att man ordagrant tror på Gud, det kan lika gärna betyda att man har en kulturellt betingad religiös tillhörighet, och en förhoppning om att Gud finns. Hemsidan Islam.se har en sektion som angriper "andra religioner" där man låter en konverterad muslim, dr. Laurence B. Brown, beskriva ateismen. Han har en annorlunda syn på saken (läst 2017-06-11).
Ateister må hävda att de inte erkänner Guds existens, men vissa kristna och samtliga muslimer menar likväl att även den mest hårdnackade ateisten innerst tror på Gud. Den medfödda, men försummade, medvetenheten om Gud kommer till ytan i en ateists medvetande endast vid stora kriser i livet.
Det sägs att det inte finns några ateister i skyttegravarna. När man kommer till en livskris, så greppar man efter halmstrån. För vissa handlar det om tilltro till det övernaturliga, för andra inte. Folk är olika. Personligen kan jag inte se att jag skulle börja utvärdera olika religioner i en krissituation, och om det skulle hända, så skulle jag antagligen inte landa i islam. Eller kristendomen. Kanske
buddhismen?
Tveklöst finns det tidpunkter - kanske under en långvarig sjukdom eller sekunden före en nära förestående bilolycka - när alla människor inser hur svaga de är och att de inte själva styr ödet. Vem ber man om hjälp i en sådan situation om inte Universums Skapare? I desperata stunder som dessa borde alla och envar, från den lärde inom religionen till den uttalade ateisten, påminnas om hur beroende vi är av något mycket större än oss själva.
Denna utsaga är fullkomligt rimlig för en person som redan tror. Varifrån kommer pengen under kudden om inte tandfen finns? Men om man inte är troende, är det inte säkert att man vill anta att Universum över huvudet taget har en skapare, bara för att det passar dr. Browns ståndpunkt. Kanske att vi istället påminns om hur betydelselösa vi är i ett universellt perspektiv?
I sådana nödsituationer, när mänskliga ansträngningar misslyckats och den materiella existensen inte kan komma till undsättning, vem ber vi då instinktivt om hjälp? Vid sådana prövningar ber människan Gud om hjälp och lovar att lita till Honom livet ut. Men hur många av dessa löften hålls i efterhand?
Det beror på vad man tror. Vad skulle en ateist göra? Vad skulle en buddhist göra? En hindu?

Dr. Brown nöjer sig inte med att konstatera att alla tror och att Universum är skapat, han utgår dessutom ifrån att arterna inte är en produkt av evolution.
Värt att begrunda är också det faktum att även de lägsta delarna av Guds skapelse, som kanske är enkla verk i Hans mening, är underverk i vår. Se till exempel till ett så litet djur som spindeln. Är det någon som verkligen tror att en sådan oerhört invecklad varelse utvecklats från en "ursoppa"?
Inom islam har ju plopp-teorin vunnit ett visst gehör, men här försöker dr. Brown etablera en aningen mer betrodd hypotes - det finns något som kan kallas för Gud - med en hypotes som seden länge avfärdats grundligt - vi är skapade i vår nuvarande form.
Redan under ateismens gryning gjordes försök till en sammankoppling med naturvetenskap. Före denna allians hade den ateistiska läran enbart setts som en filosofi.
Det är ytterst sällsynt att naturvetenskapliga hypoteser tar spjärn i övernaturliga agenter. Det naturliga ligger i naturvetenskapens karaktär. Även Stephen J. Gould erkänner detta. Hans ide om icke-överlappande magisteria, handlar om att ge Gud ett existensutrymme trots att naturvetenskapen inte behöver någon Gud. Gould må vara avfärdad av både modern vetenskap och kontemporära filosofer, men iden hanterar gudstroendes problem med den ateistiska naturvetenskapen. Eftersom den är ateistisk.

Och det är där skon klämmer. Dr. Brown är kreationist.
En ateist sägs vara någon som förnekar existensen av en skapare.
Nej, frågan handlar inte om någon skapelse. Frånvaron av tro på någon Gud följer förvisso till förnekandet av kreationism, men det är själva frånvaron gudstro som gör att man är ateist. Om dr. Brown har rätt, skulle alla som identifierar sig som gudstroende vara kreationister, och det är helt enkelt inte sant.
Ateister med en materialistisk tro, likt kommunister, ser "den eviga materian" som en gudom. 
Inom den frikyrkliga rörelsen finns det strömningar som anser man att ateister har t.ex. shopping som religion, inom Anonyma Alkoholister botar man alkoholism med bl.a. gudstro, men man skulle kunna vara sin egen lyckas smed. Det går alldeles utmärkt att leva ett bra liv utan religion eller religiös underkastelse. Behovet av underkastelse är ytterst individuellt, och är faktiskt i många fall en kulturell konstruktion, helt främmande för intellektuellt frigjorda individer. Men för kreationister kan Gud vara ett postulat man helt enkelt inte förmår att frigöra sig ifrån.
Historien visar dock att ateism gjort sig skyldig till långt fler överträdelser. Enbart kommunister uppskattas ha bragt 85-100 miljoner människor som livet.
Den som lastar ateismen för kommunismens brott bör kanske fundera på vad han själv har gemensamt med dessa kommunister. Kanske att varken Lenin eller dr. Brown samlar på frimärken? Drömmen om 72 jungfrur kommer antagligen aldrig bli mer än en dröm. Så varför inte försöka frigöra sig från den?

Radio Houdi 206

Denna vecka bjuder vi på mycket populärkultur och en ny quiz-serie om Jesus! Lyssna här, mycket nöje!


Från avsnittet, Radio Houdis Jesus-quiz, del 1 av 7:

lördag 10 juni 2017

Esther Kazen försöker introducera moral i kyrkan

Expressen rapporterar att pastor Esther Kazen längtar efter en jämställd värld där alla människor föds med samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, samtidigt som hon observerar att det inte är så idag. Hon anser att problemen är homofobi, rasism och sexism, och att om det är någon som borde stå upp för en rättvis värld, så är det kyrkan.

Kyrkan har alltid haft svårt att nå en moral vars nivå motsvarar mannen på gatan, och det är bra av Esther att hon vill höja ambitionen. Kyrkan måste sluta vara "huset som Gud glömde", och är det någonstans humanismen behövs, så är det där.

sitt Instagram-konto förklarar hon varför bibelord egentligen betyder något bra. Egentligen får man onanera, varför man egentligen får vara homosexuell, och så vidare. Och det kan ju faktiskt vara en av förklaringarna till varför religiös tro och god moral verkar vara så oerhört svårt att kombinera: Bibeln verkar predika en ganska dålig och ålderdomlig moral. Den som inte läst Bibeln brukar säga att Nya Testamentet är bättre, men apropå kyrkan och moral, om du ännu inte sett debatten om huruvida den katolska kyrkan är en god kraft i samhället eller ej, så har du två fantastiskt lärorika och underhållande timmar framför dig!

tisdag 6 juni 2017

Är jorden platt?

Om jag känner mina läsare rätt så predikar detta inlägg för kören, men detta är tydligen en grej. När jag gick i diskussion med en plattjordare första gången så visste jag inte att de fanns på riktigt. Min enda kunskap på ämnet var att man förr, innan man hade någon planetteori att förhålla sig till, ansåg att jorden var platt. Platt som en skiva. Jag minns faktiskt att jag under mellanstadiets religionsundervisning i skolan, funderade på varför denna skiva påstods bäras upp av elefanter eller sköldpaddor, då dessa förmodligen i sin tur behövde något att stå på. Och om det fanns något för dem att stå på, varför inte ge djuren ledigt, och ställa jorden på detta ting?


Elefanterna måste stå på något. Sköldpaddor? Och vad står de på? Planetteorin löser detta rekursiva problem genom tanken att det vi uppfattar som ner, egentligen är massans centrum.


Om man förstorar en sfär tillräckligt mycket, så kommer kurvan som utgör ytan att likna en plan yta. Och eftersom planeten vi står på är större än illustrationen ovan, så borde ytan se mer platt ut. Men inte helt.


Man kunde kanske tro att planetteorin är så starkt fäste att den inte är föremål för diskussion, men det finns en grupp människor som på allvar hävdar att jorden är platt, som en skiva. Det finns en teori om hur kartbilden egentligen ser ut, och det tycks råda nästan konsensus bland pannkaksfolket att kartan är korrekt. Sydpolen anses vara en yttre isvägg som omger hela världen (bilden kommer från https://aplanetruth.info/23-why-was-nasa-created/flat-earth-images/).


Andra modeller förekommer dock, men de flesta verkar anse att sydpolen är en godtycklig punkt längs med denna vägg. Bilden ovan presenterar solen som ett objekt som cirkulerar ovanför kartan, men jag upplever att de flesta anser att jordplattan är täckt av en kupol.

Notera att avståndet mellan den Afrikanska kontinenten och Australien eller Sydamerika är enormt. I verkligheten är det är det 1300 mil mellan Afrika och Sydamerika och 770 mil mellan Afrika och Australien (A i bilden nedan), vilket kan jämföras med avståndet mellan Sverige och Thailand (B i bilden nedan), trots att Sverige och Thailand ligger betydligt närmre varandra på kartan ovan. Dessa sträckor är märkta A och B på bilden nedan.


Som alltid väcker pseudovetenskap fler frågor än vad det besvarar, vilket vi ofta ser hos biologiskeptiker. Om evolutionsteorin inte stämmer och vi är skapade av Gud, varifrån kommer Gud? Om han har funnits föralltid, varför levde han en evighet innan han ens kom på tanken att skapa människan?

Är det inte ytterst intressant att fundera på hur Universum antas fungera om jorden vore platt? Vem byggde kupolen, och vad finns utanför den? Och hur kunde planetteorin få ett sådant starkt fäste i jämförelse med den (påstått) korrekta världsbilden? Jag menar, hur kan vetenskapen med sina konspirationsteorier, dölja den observerbara sanningen för miljarder människor?

Bland pannkaksfolket pratas om ett enormt hav bortom den isvägg som sydpolen utgör. Antichtone. Bortom Antichtone finns länder med enorma rikedomar, naturresurser och (vad vi trodde) utdöda djur som mammutar och grottbjörnar. Som debattvillig skeptiker tycker jag mig känna igen resonemanget.

Först har vi brottet mot Ockhams rakkniv. Om vi vill veta vem som skapade människan, och förmodar en grundlös övernaturlig agent, så har vi förflyttat problemet, inte löst det, och introducerat en ny obevisad hypotes. Om vi vill veta vad som finns bortom sydpolens is, och förmodar ett hav och en förhistorisk värld, så har vi förflyttat problemet, och introducerat en ny obevisad hypotes. Är denna förhistoriska värld oändlig?

Om så, hur vet vi det? Om den förhistoriska världen inte är det, förpassas vi tillbaka till frågan: Vad finns bortom isen? Planetteorin har täckning för detta. Bortom vår planet finns rymd innehållande olika strukturer såsom andra solsystem och andra galaxer. Vad som finns bortom detta antas vara både okänt och inget eller annat, och fortfarande öppet för diskussion. Ingen vetenskapsman i sitt fulla förstånd försöker använda frånvaron av kunskap som en chans att plantera in varken gudomliga väsen eller mammutar - likheterna mellan religiös pseudovetenskap och plattjordshypotes är slående.

Jag frågade en pannkaksmänniska på Twitter om varför man inte ser land på andra sidan havet när man står vid stranden av ett halvmils brett sund. Han sa att man skulle ta sig högre upp och skaffa sig bättre utrustning. Båda tipsen kräver sitt ifrågasättande. Att ta sig högre upp är inte relevant om jorden är platt, eftersom det är en rund jords horisont man vill undvika för att se långt.


Att det krävs bättre utrusning för fem kilometers sikt på land, när ett containerfartyg på vattnet är fullt synligt från ett flygplan på tio kilometers höjd, är också mycket märkligt.

Slutligen vill jag kommentera gravitationen. Om vi antar att gravitation är kraften som drar materia mot materia, så får man anta att stora strukturer kollapsar till klot.


Och när de ännu inte hänt, skulle konceptet ner bli mer skevt ju längre från kroppens mitt man kommer.


Det finns alltså ännu inga skäl att ge efter för hypotesen att jorden är platt, så som anges i Job och Uppenbarelseboken.

Konsensuskulturen

måndag 5 juni 2017

Radio Houdi 205

Med tanke på de senaste händelserna i musikvärlden bjuder vi på mycket rock n' roll i veckans Radio Houdi. Lyssna här, mycket nöje!

söndag 4 juni 2017

Är det västs fel att vi utsätts för terror?

För att skydda islam kan man konstruera ad-hoc-förklaringar till det som egentligen är ideologiska problem. Tanken på västvärldens kolonialism skulle vara en betydande faktor avhandlas i boken Islam and the Future of Tolerance av Sam Harris och Maajid Nawaz. Så här introduceras frågan:
Now, as to the view that this is how anyone who had suffered imperialism or colonialism would behave: no, it’s not. Entire countries such as India, were colonized. There’s a difference between what’s happening in Iraq with the so-called Islamic State’s attempted genocide of the Yazidi community and how Gandhi acted in India. Let’s take Iraq as a case study and think about it: What does killing the Yazidi population on Mount Sinjar have to do with US foreign policy? What does enforcing headscarves (tents, in fact) on women in Waziristan and Afghanistan, and lashing them, forcing men to grow beards under threat of a whip, chopping off hands, and so forth, have to do with US foreign policy?
Ideologin går snarare att spåra tillbaka till en tid saker och ting såg väldigt annorlunda ut.
I’m not painting the West as blameless. It has much to atone for from the age of imperialism onward—especially the practice of slavery. But as you know, Muslims, too, practiced slavery in Africa, and Western slavers appear to have learned a good deal from them. In fact, Muslims regularly enslaved white Christian Europeans. For hundreds of years, to live or travel anywhere on the Mediterranean was to risk being captured by Barbary pirates and sold into slavery. It is believed that more than a million Europeans were enslaved and forced to work in North Africa by Muslims between the sixteenth and eighteenth centuries.
Här resonerar man kring påbud som varit med redan från början:
Presumably, God could have written these books any way He wanted. And if He wanted them to be understood in the spirit of twenty-first-century secular rationality, He could have left out all those bits about stoning people to death for adultery or witchcraft. It really isn’t hard to write a book that prohibits sexual slavery—you just put in a few lines like “Don’t take sex slaves!” and “When you fight a war and take prisoners, as you inevitably will, don’t rape any of them!” And yet God couldn’t seem to manage it. This is why the approach of a group like the Islamic State holds a certain intellectual appeal (which, admittedly, sounds strange to say) because the most straightforward reading of scripture suggests that Allah advises jihadists to take sex slaves from among the conquered, decapitate their enemies, and so forth. 
Imagine that a literalist and a moderate have gone to a restaurant for lunch, and the menu promises “fresh lobster” as the specialty of the house. Loving lobster, the literalist simply places his order and waits. The moderate does likewise, but claims to be entirely comfortable with the idea that the lobster might not really be a lobster after all—perhaps it’s a goose! And, whatever it is, it need not be “fresh” in any conventional sense—for the moderate understands that the meaning of this term shifts according to the context. This would be a very strange attitude to adopt toward lunch, but it is even stranger when considering the most important questions of existence—what to live for, what to die for, and what to kill for.
Idag kan arbetslösa ungdomar i avfolkningsområden t.ex. vända sig till nynazismen i ren frustration. Vår regering är inte utan skuld till detta, men när ett illdåd görs i nynazismens namn, ligger skulden främst hos gärningsmannen och hans idéer. Och dessa idéer är inte helt olika islamismens. Både politisk islam och västerländsk nynazism förhåller sig till konspirationsteorin om islamiseringen av väst.
These two groups share a vision, except that for one, it manifests—in its most extreme form—in the terrorist Anders Breivik, and for the other, in the 7/7 jihadist terrorists in London. I was not surprised to learn that Breivik quoted al-Qaeda extensively in his terrorist manifesto. One of these extremes is opposed to a “Muslim takeover,” and the other is in favor of it, but they both subscribe to that divisive, sectarian apocalyptic vision.
Men nynazismen är inte synonymt med väst, och dess baksida kan inte skyllas på islam. Det är alltså inte bara falskt på empiriska grunder, utan även på logiska. Boken finns att köpa på engelska och på svenska.

"I condemn the terrorism that is occurring in London in all of its forms, and I acknowledge that it's inspired by Radical Islam." /Imam Tawhidi

Islam kan inte längre betraktas som ofelbar

Med anledning av attentatet igår vill jag rekommendera dagens ledare i SvD av Birgitta Ohlsson.
Efter Förintelsens fasor lovade världssamfundet att ingripa vid brott mot mänskligheten. Det är utifrån det löftet Sverige inte kan stå bredvid och titta på när en totalitär islamistisk stat byggs. 
Och det är utifrån det löftet som det är så viktigt att det politiska Sverige kan enas mot den islamistiska extremismen. Vi har inte råd att vara naiva. 
Som Per Ahlmark skrev: "Idékampen mot islamismen kan inte vinnas om babblande intellektuella i väst tillåts dominera debatten med sina ursäkter för förtrycket och perversa teorier om dess rimlighet". 
Låt inte islamismens mördarideologi komma undan. Här behövs en ideologisk offensiv på samma sätt som anständiga demokratiska krafter alltid tagit avstånd från nazism och kommunism.
Det är tydligen väldigt svårt att se nyktert och rationellt på religion, särskilt islam. Vi har stött på antagandet att islam är en felfri religion, och dess negativa konsekvenser skulle bero på att gärningsmannen därför inte är en "riktig muslim". Vi har stött på idékonstruktioner rörande kolonialism och utanförskap i syfte att rentvå islam. Trots att vi aldrig har haft några problem med att tillskriva politiska inriktningar negativa konsekvenser, stöter vi fortfarande på tanken religiöst motiverat våld kanske egentligen är politiskt. Eller något annat. En person kan spendera hela sitt liv på att bedyra sin religiösa övertygelse bakom ett illdåd, för att någon aningslös person sedan ska avfärda det som politiskt, utan att ha lagt en enda sekund på att försöka förstå gärningsmannens ståndpunkt.


Men det som gör att många muslimer är sympatiska människor med goda värderingar, är att de inte tar sin religion på så stort allvar, att de inte lever efter Haditherna och att de värderar humanismen högre än sin religion.

lördag 3 juni 2017

Vetenskap och religion?

I samband med att det marscherades för vetenskap passade Joel Halldorf på att påminna att vi även behöver tro och moral. Man skulle kunna tänka sig att vetenskap är en sak, och att tro är något annat. Alltså, att man skulle kunna vara vetenskaplig och, lite vid sidan av, ha en tro. En gudstroende vetenskapsman måste förnuftsmässigt inse att Gud inte finns på riktigt, men kan rituellt agera som om han kommunicerar med en gud som han hoppas finns. Det är först när man berättar om sin gud som man riskerar att bli ovetenskaplig. Gud existerar t.ex. som litterär karaktär och som en föreställning i den troendes huvud - den som framställer Gud som något mer, riskerar att inte vara vetenskaplig.

Men poängen med vetenskap är inte att alla ska ha en korrekt bild av verkligheten. Inte alla vill ha en korrekt bild av verkligheten. Många vill tro på ett liv efter döden, många vill tro att det bor ett spöke i deras hus, många vill tro på någon gud, och det är inget fel med det. Poängen med vetenskap är att man ska slippa agera godtyckligt när man faktiskt vill åstadkomma något. Skyddar man sig mot bäst mot TBE genom att vaccinera sig eller genom att rituellt offra en höna? Halldorf påpekar även att "den globala uppvärmningen orsakas av utsläpp från en rad tekniska uppfinningar". Hur vet han det? För att han litar på vetenskapen! Låt oss även anta, för exemplets skull, att Halldorf är religiös, så kan vi konstatera att det går fint att hålla olika tankar i huvudet samtidigt. Sen kan man givetvis fundera på varför någon skulle vilja tro på Gud eller leva för evigt. För mig är det helt obegripligt.

tisdag 30 maj 2017

Axplock i media om rädslan för intellektuell frihet

Kyrkan behöver sina pengar. Det vet deras medlemmar, och det är den viktigaste förklaringen till varför kristna oroas över barns intellektuella frihet och varför kyrkan sörjer för sitt grepp om utbildningsväsendet.

2016-02-12: Jacob Zetterman skriver att ateism är normen i religionsundervisningen, och när undervisningen ska vara utformad så att eleverna ska lära sig om olika religioner på ett objektivt sätt, så har jag inga invändningar.

2016-02-16: Uppenbarligen kan det vara riktigt trivsamt för en förälder att själva få sköta kristnandet av sina barn.

2016-03-02: Och att exponeras för oliktänkande är viktigt. Många odlar en förfärande bild av skeptiker.

2016-08-10: Våra positiva värderingar bygger på humanisternas inflytande över religionen, något som apologeter anser sig ha allt att vinna på att förneka.

2017-02-03: Det är inte bara skepticism som är farligt. Mindfulness är också en konkurrent som måste hållas i schack.

2017-05-26: Debattörer från Svenska apologetiksällskapet varnar för faran med att inte vara apologetisk i kyrkan, i en text som starkt påminner om hur Svenska kyrkan förfäras över barn som går i konfessionsfria skolor.

Detta är bara ett axplock som vittnar om rädslan för barns intellektuella frihet. Svenska kyrkan berättar inte gärna öppet om sitt intresse för grundskolan, och nämner det inte alls på sin sida om barn- och ungdomsverksamhet, men pratar om en sekulär skola som något som skadar barnen i sin utveckling, något som gör dem till "religiösa analfabeter", medan medlemmarna aktivt begär utträde. Detta handlar om pengar, tro inget annat.

söndag 28 maj 2017

Radio Houdi 204

I veckans avsnitt av Radio Houdi pratar vi bl.a. om att tjäna pengar med hjälp av spöken på YouTube! Lyssna här, mycket nöje!

måndag 22 maj 2017

Hur kompatibelt är vetenskap och tro, Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan hävdar i en bedräglig film, skapad för att visas för skolelever, att religiös tro och vetenskap i princip saknar motsättningar. Att tro och vetenskap saknar saknar motsättningar, alltså är kompatibla med varandra, innebär att den ena är utbytbar mot den andra. Samtidigt säger man att Guds existens inte går att varken bevisa eller motbevisa.

Jag brukar samtala med Guds män och trons auktoriteter, så jag vet att Gud går inte att mäta, väga eller testa. Det finns inte ens några rimliga skäl att tro på Gud. Gud handlar över huvudet taget inte om förnuft, utan om något man får ta på en känsla och på förhoppning.

Skulle en vetenskapsman resonera på det här sättet, skulle han avfärdas till pseudovetenskapen. Han skulle liknas vid en homeopat eller en astrolog. Inom vetenskapen anser man om något är bortom räckhåll för oss, om något är övernaturligt, om något är orimligt, omätbart och icke detekterbart, så är det att betrakta som icke-existerande. Anledningen till att gudstro är religion, är naturligtvis att Gud är icke-existerande.

Religion och vetenskap är varandras motsatser. Vetenskap kräver noggrannhet och konsekvens, religion är flexibelt. Om någon skulle producera vetenskapliga evidens för att Gud finns på riktigt, då är vetenskapen pålitlig och leveranssäker. Om vetenskapen avfärdar Gud, då tillhör Gud religionen, som står lite vid sidan om, och pratar om sin förträffliga kompatibilitet med den trovärdiga vetenskapen. Men låt dig inte luras, det är dina pengar Svenska kyrkan vill åt.

söndag 21 maj 2017

Radio Houdi 203

I veckans avsnitt av Radio Houdi kan vi naturligtvis inte hålla oss borta från varken Svenska Institutet blocklista eller Svenska kyrkans bedrägliga film. Lyssna här, mycket nöje!


Här finns en diskussion från programmet om Svenska Institutets blocklista:

lördag 20 maj 2017

Spaning: Framtiden för handdatorn

Min första mobiltelefon var någon gammal Ericsson som både lät mig ringa (för hutlös minuttaxa) och skicka SMS. Min första handdator* var en svartvit Sony CLIÉ med Palm OS. Den virtuella upplösningen var 320 x 320 punkter, men den fysiska upplösningen var på 640 x 640 punkter, vilket innebar att den kunde återge vektorgrafik och text betydligt bättre än bitmapsbilder. Dessutom kunde den visa 16 gråskalor. Man kunde surfa på Internet genom att koppla den till sin PC:s USB-bort och ladda hem de sidor man ville läsa senare under dagen.

Idag har dessa två enheter fusionerats till en enda enhet, som i princip är en handdator med en ringfunktion**. Många har försökt, men det var Apple som lyckades göra denna nya produkt till en kommersiell succé i slutet på 00-talet. När man idag säger "mobil" eller "telefon" så menar man en handdator som har ringfunktion (som numera knappt används). Vill man förtydliga, kan man säga "smart telefon", men idag är det nästan som att säga "platt-tv".

Det var inte förrän Apple gav sig in i leken som handdatorn med ringfunktion blev var mans ägo, och det var inte heller förrän Apple gav sig in i leken med produkten iPad som "surfplattan" blev en kommersiellt framgångsrik produkt. Skillnaden mellan en smart telefon och en surfplatta är att surfplattan saknar ringfunktion, och är därmed alltså en handdator.

När Microsoft på allvar ger sig in i matchen med en surfplatta uppstod förvirringen på allvar. Microsofts Surface Pro saknar tangentbord, precis som iPad, och den har touchscreen precis som iPad. Men eftersom den levereras med bättre anslutningsmöjligheter till andra enheter och med ett bredare utbud av mjukvara antas den istället vara "en dator", vilket omkullkastar allt jag hittills sagt.

För rent tekniskt, är inte en surfplatta en telefon utan ringfunktion, utan en dator. Precis på samma sätt som en smartphone faktiskt är en dator med ringfunktion. Och eftersom dessa enheter är datorer, så är det hårdvaran och operativsystemet som påverkar deras användbarhet. En iPad har ett operativsystem (IOS) som utvecklats för informationskonsumenter, som sakta rör sig mot att även kunna tillgodose producenter. En Surface Pro har ett operativsystem som utvecklats för informationsproducenter, som sakta för sig mot att även tillgodose konsumenter. Men det är fortfarande datorer!

Nu när intresset för att ringa telefonsamtal har minskat, och Nokia släppt en traditionell mobiltelefon som kostar några hundralappar, ser jag två potentiella konsekvenser. För det första tror jag att intresset för telefoni minskar bland både producenter och konsumenter av dyra handdatorer. För det andra tror jag att den som vill kunna ringa, i framtiden kommer att köpa en telefon (i ordets traditionella bemärkelse), typ en Nokia 3310.

Apples enorma framgång med iPhone kommer göra att det annalkande paradigmskiftet dröjer, men när det väl kommer, tror jag att det innebär att den lilla handdatorn tappar sin ringfunktion, men erhåller egenskaper som gör att den ersätter PC:n. När man kör Visual Studio, Cubase, SQL Server, med mera, i sin "telefon man inte kan ringa med", så är det "telefonen" man dockar in till skärm och tangentbord på jobbet. Men det är inte den man kommer att ringa med. Om man vill ringa, så köper man en Nokia 3310.

*) En handdator är en mycket portabel dator - så pass portabel att den kan bäras i en hand när den är i drift. En handdator har tryckkänslig skärm (touchscreen) och möjlighet till batteridrift.

**) Inte ens respektabla Cambridge Dictionary innehåller en definition av ett telefonsamtal (alltså nyttjandet av en ringfunktion), utan nöjer sig med att säga att ett telefonsamtal är vad som sker när man "använder en telefon".

Public service tappade bollen

Den statliga myndigheten Svenska institutet (SI) har som uppgift att jobba med Sverigebilden utomlands, och en del av deras verksamhet är att låta olika personer företräda Sverige på deras Twitter-konto, @sweden. I skrivande stund följer jag kontot, och kontot följer mig tillbaka, vilket jag betraktar som ett högt betyg, eftersom vem man är, spelar roll här.

På Twitter är det ganska högt till tak för vad man får eller inte får säga, men det finns tydliga gränser. Milo Yiannopoulos är t.ex. inte välkommen att använda plattformen, på grund av att han ansågs hetsa mot människor, och helt enkelt skada plattformen. Många som är mindre inflytelserika kommer däremot undan med förtal, personliga påhopp och näthat. Ett verktyg som finns tillgängligt för den som vill skydda sig mot andra individer, är möjligheten att blockera personer från att interagera.

SI:s applicerade en blocklista, ett register på 14000 konton, som skyddade säkerhetsexperten Vian Tahir från näthat under veckan då hon styrde SI:s konto, och därmed uppstod en intressekonflikt mellan Tahirs rätt att slippa interagera med sina plågoandar och många oskyldiga skattebetalares rätt att interagera med det institut de finansierar. Och det är så långt som svensk public service-media går i sin rapportering.

SVT 2017-05-16: Sveriges officiella Twitter-konto har blockerat Israels ambassadör
SVT 2017-05-16: Svenska institutet tar bort blocklista från Twitter efter kritik
SR 2017-05-17: ...Svenska Institutet JO-anmält för blockering av Twitter-konto...

Blocklistan i fråga, som är en offentlig handling, påstås innehålla t.ex. personer som är "högerextrema" eller har en "nynazistisk inriktning", vilket givetvis väcker mångas nyfikenhet. Att listan är en offentlig handling, betyder inte att man har rätt att återpublicera den hur som helst, men lika säkert som att solen går upp, kommer en digital lista av denna karaktär att läcka ut på nätet. Och mycket riktigt har det skett.

Så nu kan vem som helst se vilka som kanske är "högerextrema" eller har en "nynazistisk inriktning". Microsofts grundare Bill Gates, journalisterna Dave Rubin och Tim Pool, biologen Richard Dawkins, artisten John Houdi och den centerpartistiska riksdagsledamoten Johan Hedin är några exempel. Personuppgiftslagen innehåller både påbud och förbud som gäller när den här typen av data hanteras, och syftar bl.a. till att undvika att sådana här uthängningar sker. Det kan faktiskt vara så att både John Houdi och Johan Hedin är brottsoffer i och med den uthängning som blivit konsekvensen av svenskt myndighetsslarv. Jag vet inte, men jag skulle vilja höra om det i public service.

2017-05-23: Svensk godtrogenhet är inte kvalitet