tisdag 31 juli 2012

Peter Stormare och universitetspräster i Malmö

Ett smakprov från Radio Houdi avsnitt 19 om Peter Stormare och universitetspräster i Malmö. Lyssna på hela avsnittet här.

lördag 28 juli 2012

Jackie Jakubowski är inte road av Christopher Hitchens

Den 24/7 skriver Jackie Jakubowski en text på debattsidan i Nerikes Allehanda som handlar om sitt missnöje med Christopher Hitchens.


Idag, 27/7, publicerar NA mitt svar till Jakubowski, som lyder:
Jackie Jakubowski gör en variant på argumentet att "ingen tro också är en tro", och frågar sig om Christopher Hitchens (1949 - 2011) var en "ateistisk fundamentalist". Hitchens, som kom från ett kristet hem, var en av vår tids vassaste debattörer och opinionsbildare. Hans bror, Peter Hitchens, figurerar också i media, fast som konservativ kolumnist och kristen apologet. Det som är slående när man läser eller lyssnare på Christopher Hitchens, är dels hur vassa och skoningslösa hans argument är, men också hur populär denne gentleman är bland sina meningsmotståndare.

Att våga följa evidensen i frågan om Gud, såsom Hitchens gjorde, och att inte låta sig fastna i ett fundament, är det man normalt betraktar som motsatsen till fundamentalism. Detta brukar inte kallas för "ateistisk fundamentalism" utan "intellektuell hederlighet". Än mer hedervärt blir detta när man väljer att följa evidensen i en fråga där man själv vurmar för en föreställning, såsom t.ex. frågan om Gud. Anledningen till att detta kan träffa så hårt, är att en persons religion mycket väl kan vara en viktig del av hans identitet. Ett angrepp på Gud, kan upplevas som ett angrepp på person, och i egenskap av debattör angrep Hitchens sina meningsmotståndare hårt, mycket hårt, vilket Jakubowski konstaterar.

Ateism kan ha många orsaker. Man kanske inte har blivit indoktrinerad i någon religion, eller inte brytt dig om att skaffa någon. Man kanske har rent skeptiska motiv, och följer evidensen vart de än leder - eller inte leder. Ingen religion, varken judendomen eller kristendomen, har vattentäta evidens för sina anspråk på sin sida, och ingen data tyder på att Gud finns. Hitchens var speciell i och med att han både hade skeptiska motiv och politiska. Hitchens sympatiserade inte med den förklaring till omskärelse av små pojkar som presenterades för honom. Han uppskattade inte att Jesus offrades för vad som skulle vara våra synder. Och framför allt presenterade Hitchens sin sak med fenomenalt skicklig argumentation. En värdig meningsmotståndare nöjer sig inte med att sätta fundamentaliststämpeln på Hitchens, utan diskuterar med hans argument som utgångspunkt.

Jackie Jakubowski har inte sett prov på någon intolerans för andras tro, men känner sig möjligen träffad av att Hitchens tar ställning för dem på vars bekostnad vissa utövar sin religion. Jag har ingen anledning att tro att Jakubowski behöver känna sig träffad, och i en perfekt värld skulle fler göra som Hitchens, och vara en röst för dem som inte hörs.

Anders Hesselbom
Religionskritisk debattör
Jag vill även tillägga att jag tycker det var mycket sympatiskt av Jackie Jakubowski, att han skrev att det är klokt att bejaka ateismen, eftersom den inte utlovar ett evigt liv efter döden. Bra!

torsdag 26 juli 2012

God moral och äkta kristendom är inte förenligt

Om du verkligen tror på helvetet och den eviga elden. Eller åtminstone tror att himlen är en bra plats, och ateister inte är välkomna.

Om du verkligen bryr dig om dina medmänniskor. Eller om du har vänner som inte delar din tro.

Rimligen går du inte till jobbet, rimligen är du extremt besvärad och gör allt för att ställa saker "till rätta", rimligen är du mycket missnöjd med situationen. Du lär ju inte gå till ditt jobb - för vad är det mot vetskapen om din väns förlorade evighet?

Hur många tror egentligen på Gud? Ingen.

Nästa kollektiva självmordsförsök

Under almedalsveckan 2011 gjorde VoF ett kollektivt "självmordsförsök" med homeopatiskt sömnmedel, för att dra uppmärksamhet till det faktum att homeopati inte fungerar, och följaktligen att det allmänna inte ska betala för den tjänsten. Almedalsveckan är dessutom en plats för tro. 2012 hade Claphaminstitutet en workshop om Intelligent Design. Här har vi alltså en plattform som används för dra uppmärksamhet till frågor som rör tro kontra skepticism.

Som vi alla vet kostar Gud en hel del pengar, och som alla vet har vi ingen anledning att försanthålla hans existens. Det finns inget evidens för att han finns, det finns inget som tyder på att han finns, och för en vetenskaplig skeptiker betyder det att han inte finns.

Jag ställer gärna upp på nästa kollektiva självmordsförsök: Vi ber till Gud att vi ska dö av någon fasansfull sjukdom! Det borde få dem som tror på Gud, att höja på ögonbrynen lika mycket som sömnpillerstricket fick troende på homeopati att höja på ögonbrynen.

onsdag 25 juli 2012

Dags att förnya prenumerationen

Jag vill påminna om att det är dags att förnya prenumerationen på tidskriften Bright, och vill också passa på att nämna att texten om AWOO i Eskilstuna är skriven av den eminente Niklas Cedergren, inte av mig.


måndag 23 juli 2012

VoF i Almedalen 2011

Om föreningen Vetenskap och Folkbildnings homeopatiska "självmordsförsök" under Almedalsveckan 2011.

söndag 22 juli 2012

lördag 21 juli 2012

Den som inte tror har bevisbördan: Hur gick det till?

I boken Gud och hans kritiker skriver Per Ewert att den som inte tror på gud, har bevisbördan hos sig. Spontant kan detta låta som att Ewert försöker flytta bevisbördan från den som gör ett anspråk, till den som är skeptisk, men det han försöker flytta är var anspråket ligger. Ewert skriver att icke-tro på Gud skulle kunna likställas med det positiva påståendet att världen endast är materiell.
Där gudstroende menar att den yttersta verkligheten är övernaturlig, hävdar ateisten att den är materiell. Därmed åligger det även ateisten att lägga fram, argument för ståndpunkten att materia är allt som existerar.
Detta är ett bra resonemang, för det kan vändas tillbaka till Per Ewert tillsammans med något övernaturligt väsen som kanske inte han tror på. Vilket övernaturligt väsen Ewert inte tror på, har jag ingen aning om. Demoner, spöken, gastar, änglar, gengångare eller poltergeists är övernaturliga väsen.

Men vi har att göra med non sequitur-argument. Den icke-troende misslyckas med att bevisa att bara det naturliga finns, alltså kan övernaturliga väsen finnas, visst. Men att övernaturliga väsen kan finnas, följer inte till att alltså finns det specifika övernaturliga väsen Per Ewert tror på. Ska man argumentera för eller emot, måste alla argument stå på egna ben, och Ewert har fortfarande den svåra uppgiften framför sig, att hitta den felande länken mellan "övernaturliga väsen kan finnas" och "min tro på X är legitim".

Genom att inte göra vetenskap av sin tro, utan betrakta sin tro som en personlig sådan, anser jag att man slipper all bevisbörda. Men hävdar man att Gud finns - speciellt om man dessutom hävdar att man är skeptiker - så har man lite att förklara.

En betydligt viktigare fråga än om en skeptiker kan tro på Gud

En betydligt viktigare fråga än frågan om huruvida en skeptiker kan tro på Gud, är frågan om vad som händer om man besitter en föreställning, och får påvisat för sig att föreställningen man besitter, antingen är grundlös eller direkt felaktig. Prioriterar man då att agera skeptiskt, och ompröva sin syn? Prioriterar man då att följa sin tro, och hålla fast vid sin föreställning? Att korrekt utvärdera läget, och fatta sina beslut utifrån det, är en ganska viktigt ambition för den som försöker förstå sin omvärld.

Det stämmer givetvis inte att en skeptiker är fri från felaktiga föreställningar, men en skeptiker har ambitionen att släppa dem om de inte håller. När evidensen och motargumenten radas upp, då har man en chans att vara skeptisk.

För min del, skulle jag överleva min egen död, skulle jag bli förvånad. Skulle jag dessutom hamna vid en stor pärleport, skulle jag tappa hakan.

torsdag 19 juli 2012

Borde skeptiker opponera sig mot fotbollsmatcher?

Jag fick en fråga från Mattias Irving som var ganska intressant. Varför kritiserar inte skeptiker personer som håller på olika fotbollslag? Det finns ingen rationell grund för att tycka att det är bättre att ett lag vinner än ett annat.
Vad vi "tror" på är ofta rätt absurda saker. Tanken på en nationalstat som ska firas med särskilda dagar kan knappast försvaras rationellt (men motiveras som ett utslag av människans irrationella sidor). Likväl är vi fast med denna ad hoc-lösning och tenderar att betrakta mänskliga handlingar som rätta eller orätta utifrån nationalstatens perspektiv.

Likadant är det med bruket att stödja ett lag i fotboll, när det ju är uppenbart att alla lag delar samma grundförutsättningar och det ena vore lika gott som det andra. Varför kritiseras det så sällan av skeptiker?
Jag kan inte tala för alla skeptiker, men jag tror att två saker är viktiga.

Görs ett påstående verklighetens beskaffenhet? I så fall är det intressant ur ett vetenskapligt skeptiskt perspektiv. Exempel på sådana påståenden är: Evolution förekommer. Evolution förekommer inte. Gud finns. Gud finns inte. Troll finns. Troll finns inte. Homeopati fungerar. Homeopati fungerar inte.

Ger föreställningen avtryck på samhället? I så fall är det intressant ur ett vetenskapligt skeptiskt perspektiv och ur ett politiskt perspektiv. Om någon påstår att homeopati kan användas för att bota diverse sjukdomar, är detta en utsaga om verklighetens beskaffenhet, och en intressant fråga ur ett skeptiskt perspektiv. Om nu samhället dessutom ska betala för antroposofisk sjukvård, är frågan också politiskt intressant. Givet att homeopati inte fungerar, och att samhället ska köpa antroposofisk sjukvård med gemensamma medel, är frågan dessutom politisk.

Att det ska spelas fotboll är därför mer en politisk fråga än en skeptisk fråga. Fotboll förekommer i de offentliga rummet, det kräver i viss mån ett visst engagemang från personer som kanske inte alls är fotbollsintresserade, på gott och ont. Varmkorvsförsäljare och poliser är exempel. Det samma gäller nationaldagsfirandet.

Varför är ny-a-tandféister så aggressiva?

De som tror på tandfén, kan aldrig använda något logiskt argument som slutar med "...alltså finns tandfén på riktigt" eftersom tandfén faktiskt inte finns på riktigt. Åtminstone så finns en viss transcendens, som betyder att ingen kan styrka tandféns existens, så de som tror på tandfén blir tvungna att ta tandféns existens på just tro.

Vidare, de som inte tror på tandfén, är endast intresserade av solida argument som verkligen följer till slutsatsen att tandfén finns. Inte andra former av vädjan. Alltså, den enda typ av argument som inte kan levereras av de som tror att tandfén finns. De argument som har utvecklats för tandféns existens är antingen inte solida, eller följer egentligen inte till "...alltså finns tandfén på riktigt", vilket innebär att argumenten bara betyder något för den som redan från början tror på tandfén. Exempel: "Om allt existerar av en orsak, så finns tandfén. Allt existerar av en orsak, alltså finns tandfén."

Det värsta en a-tandféist kan göra mot en tandféstroende, är att påpeka att tandfén inte är mer verklig för en a-tandféist än jultomten är för någon annan. Detta borde vara en extremt viktig upplysning för den som tror på tandfén, för det säger något om vilken typ av argument som krävs för att legitimera sin tro på tandfén.

Eller så kan man som tandféstroende ta den enkla vägen ut, och konstatera att man är kränkt i sina föreställningar. Eftersom a-tandféisten reducerar tron på tandfén till en tro på vilket icke-existerande väsen som helst, gäller det nu att gå på person istället för sak: A-tandféisten är en aggressiv ny-a-tandféist! Den troendes misslyckande att få respekt för sin föreställning, uppfattas som ett tillkortakommande hos den som inte tror.

Kommer vi inte vidare från detta dödläge med anklagelser om ny-a-tandféism, har vi ingen plattform att diskutera frågan. Den som tror på tandfén vill inte höra talas om att han försanthåller en utsaga om verklighetens beskaffenhet som inte stämmer, och den som inte tror på tandfén vill inte underkasta sig försanthållandet utan att få solida och goda argument presenterade för sig.


onsdag 18 juli 2012

Du som tror på Gud och vill läxa upp mig, läs detta först!

Jag har många gånger konfronterats med människor som både anser sig acceptera vetenskapen, ha en rationell syn på tillvaron, vara logiska, lita på empiri, och så vidare, men som dessutom tror på Gud. Det som dessa personer har lärt mig, är att den som är vetgirig nog att försiktigt fråga vilken empiri, eller vilket logiskt resonemang som leder fram till slutsatsen "alltså finns Gud" är arrogant och otrevlig. Efter att ha följt debatten, är jag nu ganska bestämd i min åsikt att vetenskaplig skepticism innefattar ateism som en viktig komponent. Alltså, om du säger att du accepterar en vetenskaplig syn på världen, så innefattar inte det gudstro.

Det argument som jag anser vara bäst för att försanthålla Guds existens, är komplexitetsargumentet. Det är en variant på god-of-the-gaps, men det är ett bra argument. Eftersom detta ganska nyligen blev hårt debunkat, är det (till min stora förvåning) andra, betydligt sämre argument som jag har fått slängda på mig den senaste tiden. Alltså, betydligt sämre argument.

Många tror på Gud, alltså ska hänsyn i viss utsträckning tas. Jo, men att många tror betyder inte att Gud finns. Detta är inte att vara vetenskaplig skeptiker, det är bara att vurma för ett politiskt särintresse.

De röda khmererna är ateister, och de förtrycker oliktänkande. Inte heller det betyder att Gud finns. Här presenterar man en ganska radikal idé: Ett övernaturligt väsen håller dem som tror på honom i ett läge av lydnad och gott uppförande. Detta är inte omöjligt - ett icke-existerande väsen kan ha inflytande över dem som tror - gott inflytande eller negativt inflytande - genom präster, predikanter och andra auktoriteter. Men då är det i sig ett uttryck för förtryck, och orsaker till andra gruppers förtryck finns att söka i andra föreställningar de besitter, inte föreställningar du har som de saknar.

Slutligen vill jag säga att åberopande av ovetbarhet som ibland görs i frågan om Gud, inte spelar den gudstroende i händerna. Därför om man erkänner att man egentligen inte kan veta, så erkänner man svagheten i sina egna argument, och således underkänner man sitt eget försanthållande. Detta talar bara ytterligare för att det man egentligen påvisar är arbete med sin egen kognitiva dissonans - inte att man är skeptisk.

Ingen, inte heller jag, kan motivera alla mina föreställningar korrekt. Men om jag påstår att mina intentioner är att vara vetenskaplig skeptiker, är det argument som kan accepteras av en vetenskaplig skeptiker som ska användas när du formulerar en mening som slutar med "...alltså är det inte orimligt att anse att Gud finns."


Stanley Sjöberg slår tillbaka

Det började med klagomål över nyateisternas gudsförakt. I en efterföljande replik konstaterar Stanley Sjöberg att "Nordkoreas ateister avrättar kristna regelbundet". Till råga på detta vet vi sedan tidigare att icke-frimärkssamlare orsakade sundsvallsbranden 1888.

Stanley, det går inget vidare bra just nu va?

tisdag 17 juli 2012

Det är inte lätt när det är svårt, Stanley Sjöberg

Innan Gud var uppfunnen, fanns inga ateister. Eftersom själva ordet ateist betyder att man är utan gud, förutsätter givetvis ställningstagandet, att det konceptet med gudar är uppfunnet. Nu när vi lever i en tid med massor av gudar och även olika sorters gudar, är en ateist en person som inte tror att någon av dessa finns på riktigt. Åtminstone någon som tror inte tror på någon av de gudar personen faktiskt har hört talas om.

En nyateist är person som tror sig ha samma rätt att prata om sin frånvaro av gudstro, som en troende har att prata om närvaron av sin. Det är därför människor som motsätter sig att samhället skall vara sekulärt, tenderar att vara irriterade på nyateister. (Många entusiastiska kristna anser att staten ska vara sekulär, men inte samhället.) Ibland bubblar riktigt märkliga saker upp. Stanley Sjöberg twittrade idag, att ett ödmjukt tvivel tillhör de intellektuella, medan nyateisternas förakt inför Gud är skrämmande likt Stalins gudshat.


Ja, vad är det egentligen som inte stämmer här? Varför hatar nyateisterna en gud som de inte tror på? Frågan är felställd, för framförallt är det inte en icke-existerande Gud som hatas. Hat är ett starkt ord, men skulle Bibelns gud Jahve finnas på riktigt, så tror jag att alla i sina sinnes fulla bruk skulle ogilla detta väsen starkt.

Det är snarare så att en person som inte tillhör någon religion förhåller sig till den religion som sätter agendan i det samhället som den icke-troende lever i. Eftersom termen ateism är en reaktion på teism, och eftersom politiskt arbete mot religiösa agendor, är reaktioner mot de religioner som gör sig gällande, finns det ingen större anledning att aktivt kampanja mot t.ex. hinduistiska ceremonier på skolavslutningarna. Och eftersom vi är många som vill att just samhället bör vara sekulärt, är det just dem som anser sig föra Guds talan, som känner att just sin gud är under angrepp. Alltså är det rimligt att anta att Stanley Sjöberg inte uppfattat sitt motstånd korrekt.

måndag 16 juli 2012

Kristdemokraterna organiserar kunskapsfientlighet

Läs gärna min artikel om kristdemokraternas kunskapsfientlighet på Newsmill.

fredag 13 juli 2012

Sektmedicin

Det finns ingen anledning, över huvudet taget, att låta sekter bedriva sjukvård eller andra viktiga samhällsfunktioner såsom utbildning. Fallet med sjukvård blev aktuellt på nytt när tv-programmet Aktuellt tog upp antroposofernas Vidarkliniken, som av religiösa skäl vill utsätta barn för vissa sjukdomar, eftersom man inom antroposofin anser att sjukdomarna bidrar till reinkarnationsprocessen. Precis som när andra sekter bedriver "sjukvård" är alltså barnets hälsa underordnat de vanföreställningar och dogmer som sekten odlar. Jag kan tänka mig att Filippa Reinfeldt helt enkelt tycker att det är bra att det finns ytterligare en sjukvårdsinstans i bruk att minska ner vårdkön, men faktum är att denna sjukvård absolut inte behöver köpas av antroposoferna. Den som idag ansvarar för antroposofernas Vidarkliniken är den som det offentliga köper "vård" av, är Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Just moderaterna och miljöpartiet har uttryckt sig positivt till antroposofisk medicin i media. Anne Marie Brodén skrev själv i ett pressmeddelande 2008:
"Det är mycket glädjande att Vidarkliniken kan fortsätta sin verksamhet eftersom många patienter söker sig till denna vårdform. Flera landsting har avtal med sjukhuset. Det är viktigt att vi lyssnar på patienter och anhöriga samtidigt som man måste ha god kontroll och kvalitet."
Och idag kommer alltså denna entusiasm för alternativmedicin till uttryck genom bl.a. Reinfeldt.

Vidarkliniken sysslar alltså inte bara med verkningslös hittepåmedicin såsom homeopati, utan som Ursula Flatters förtydligade i Aktuellt igår, så förhåller man sig försiktig till vaccination mot direkt farliga sjukdomar. Mats Reimer påpekar att det var just Järna - där Vidarkliniken är verksam - som hade Sveriges sista polioepidimi. Att samhället köper sjukvård från antroposoferna är alltså inte vettigare än att köpa sjukvård från scientologerna. Eller utbildning av Plymouthbröderna.

Om elevorganisationen Ny Generation

Så här skriver Humanistbloggen under rubriken Kristen mission i svenska skolor:
Radioprogrammet Kaliber avslöjar idag att den kristna konservativa organisationen New Generation har fått 34 miljoner kronor av den svenska staten för att sprida sitt budskap i den svenska skolan.

Givetvis är det helt oacceptabelt att denna missionerande verksamhet bedrivs i svenska skolor som skall vara ickekonfessionella. New Generation sprider budskapet att homosexualitet är synd, att evolutionsteorin är falsk och att man måste följa den rätta vägen (Jesus) för att få ett gott efterliv.

Joakim Lundqvist är grundare och ledare för New Generation. Han är också en nyckelperson i den kristna sekten Livets Ord där han bland annat är chef för deras bibelskola.

Joakim Lundqvist är kristen fundamentalist. Hans organisation har fått 34 miljoner kronor av staten, trots att villkoren för att få bidrag är att man delar de grundläggande värderingarna som vårt samhälle vilar på. Bland annat är organisationen skyldig att “främja jämställdhet mellan könen”.

Är det någon som tror att New Generation gör det? Not.
Mitt bidrag till att hålla debatten vid liv, publicerades igår på bloggen Tro Skadar:

onsdag 11 juli 2012

Intelligent Design: Det är alltid en kristdemokrat

Per Landgren skriver att Intelligent Design (ID) inte fått det erkännande som "teorin" förtjänar på grund av att ID-motståndarna är okunniga och har missförstått "teorin". I sin artikel på Newsmill argumenterar Landgren för att ID ska släppas in i utbildningssfären i egenskap av en "relevant ursprungsfråga och orsaksfråga". Men faktum är att ID inte är vetenskap, och att föreställningen om intelligenta agenter redan är välkommen in i skolan under epitetet religion.

Claphaminstitutet hade ett ID-seminarium under Almedalsveckan, och Landgren hänvisar även till vetenskapsmännen William Dembski och Michael Behe. Eftersom Landgren dessutom slänger sig med anklagelser om felslut, så kan det vara på sin plats att nämna att Landgren själv misslyckas i att försöka vädja till auktoriteter, eftersom varken Claphaminstitutet, Dembski eller Behe är auktoriteter inom biologi. Claphaminstitutet är en kristen tankesmedja, som producerat artiklar signerade bl.a. Sture Blomberg,  som argumenterar för att arterna är skapade plötsligt, i sin nuvarande form, vilket inte riktigt stämmer med hur Michael Behe beskriver Intelligent Design. Professor Behe själv, som alltså är den som fackligt sett skulle kunna vara en auktoritet inom biologi, har faktiskt fått sin hypotes om "irreducerbar komplexitet" motbevisad. Denna hypotes skulle ha varit ett exempel på evidens för en extern agent, och en obevisad föreställning om en sådan agent är essensen i varför ID inte är vetenskap. På sin hemsida på Lehigh University, har Behe en officiell friskrivningstext, där han förklarar hans tankar om ID inte vunnit något erkännande, och att åsikterna inte på något sett representerar vad universitetet står för. Eftersom nu Per Landgren hänvisar till Behe som en auktoritet, så tar jag till mig av det Behe säger om ID: Det är inte erkänd vetenskap.

Vidare vill Per Landgren göra en skillnad mellan "vetenskaplig kreationism" (creation science) och Intelligent Design. I boken "Of Pandas and People" beskrivs kreationism på detta vis: "Creation means that the various forms of life began abruptly through the agency of an intelligent creator with their distinctive features already intact. Fish with fins and scales, birds with feathers, beaks, and wings, etc." När sedan Intelligent Design-"teorin" formulerades, som en reaktion på ett domslut, beskrev en nyare upplaga av samma bok ID på följande vis: "Intelligent design means that various forms of life began abruptly through an intelligent agency, with their distinctive features already intact. Fish with fins and scales, birds with feathers, beaks, wings, etc."

Så även om Per Landgren har rätt i att kreationism och ID inte är samma sak, så är vetenskaplig kreationism och ID snarlika. Ska man peka på skillnaderna, så är kreationism (eller skapelsetro) kort och gott föreställningen att arterna är skapade i sin nuvarande form, hur det än må ha gått till. Och det är här religionen kommer in. Olika personer har olika föreställningar om hur det kommer sig att vi finns här, och de flesta härleds från den tiden vi verkligen inte visste varifrån vi kommer. Många innefattar en eller flera externa agenter. I Sverige ansåg man att människan växte fram ur jätten Ymers armhåla, och att jorden skapades av Oden, Vile och Ve. Detta är inte mer eller mindre korrekt än Per Landgrens föreställning om att det finns en intelligent designer i kulisserna bakom människans existens. Möjligtvis kan vi säga att ID vinner över Oden, Vile och Ve, genom att ID inte nämner vem som den intelligenta agenten skulle vara. Men påstår ID-anhängaren sig veta hur många agenter det handlar om (en?), så påstår han något som han inte kan veta. Påstår han dessutom sig veta vem denna agent är, så har han passerat alla gränser för vad man kan påstå i vetenskapens namn. Därför undviker man mycket medvetet att göra detta - man tar det på tro. Är man kristen, så faller allt tillbaka på Jesus Kristus påstådde fader, mellanösternguden Jahve. ID blir inte mindre religion för att man utelämnar vissa saker om vad man tror. Och när det kommer till positiv evidens, så hänvisar jag (precis som Landgren) till Behe: Det finns ingen.

tisdag 10 juli 2012

David Attenborough om religion och gudstro

SVT visade nyligen den fantastiske zoologen David Attenboroughs filmer om livets uppkomst. Här kommenterar han sin syn på "vem" som är upphovsman till arternas mångfald:Ett annat tips från Attenboroughs repertoar är filmen Charles Darwin and the Tree of Life från 2009.

I denna intervju lägger David Attenborough fram sina tankar om Gud.

fredag 6 juli 2012

Skolan är en perfekt kommersiell plattform

Camilla Grepe och Göran Rydland skriver riktigt bra om skolavslutning i kyrkan, och man anar hur fel allt egentligen är. Snabbgenomgång av debatten: När jag argumenterar mot skolavslutning i kyrkan, är det den obligatoriska skolavslutningen, alltså den som är en del av utbildningen, som vi pratar om. Målet är inte att alla elever ska packas in i någon gymnastiksal och ha tråkigt, målet är att skolan ska leva upp till de krav den har om att vara ickekonfessionell. Svenska Kyrkan vet också vad de sysslar med, annars skulle inte denna fråga ha så hög prioritet som den har. När man pratar konfession med andra troende är "välsignelse inte så farligt", när man pratar konfession utåt, är "välsignelse något som knappt förekommer". Grepe och Rydland skriver:

Därför är skolavslutningarna extremt viktiga för kyrkan. Att kyrkobesöken sker under en så lustfylld stund som en skolavslutning på våren, är ingen tillfällighet. Att däremot starta skolåret med en samling i kyrkan, med bön och välsignelse, skulle av lätt insedda skäl få motsatt effekt.

Att kasta besvärjelser är förmodligen inte lika viktigt för Svenska Kyrkan, som det är att vara associerad med något positivt. Den obligatoriska skolan, alltså en plattform fylld med barn, är en rekryteringsgrund som man vet att man inte har råd att släppa, och det är efter detta man anpassar sina argument. Och med tanke på hur bra dessa är, vill man nå barnen innan de tränats i kritiskt tänkande.

Mera god-of-the-gaps från Dagen

Dagen återkommer till att higgsbosonen inte är ett hot mot skapelsetron, och tar igen "god of the gaps"-troendes oro på allvar. God of the gaps fungerar så här:

Många entusiastiska troende anser inte att Gud är transcendent, vilket innebär att Gud står i kraft att ingripa i världen vi lever i. Ofta att han till och med behöver ingripa. Så var ingriper Gud och var har Gud ingripit? För att veta det, tittar vi på det som vetenskapen inte kan förklara. Vetenskapen kan inte förklara allt, och det som inte kan förklaras av vetenskapen, är Guds ingripanden. Att något ännu inte är förklarat, bevisar övernaturlighet, och att Gud ansvarar för detta övernaturliga, tar jag på tro. Alltså är naturliga förklaringar av sådant som egentligen är Guds inverkan, en attack mot Gud, så även higgsbosonen.

För att betrygga läsarna som är skapelsetroende, kontaktar Dagen en "riktig expert". Anders Gärdeborn. Vi kan nog tryggt räkna med att inget är något hot för den som helst tar saker på tro.

torsdag 5 juli 2012

Dagen om higgsbosonen

Den kristna tidningen Dagen rapporterar att den eventuella upptäkten av higgs-partikeln (higgsbosonen) inte motbevisar Gud som skapare. De skriver att Sune Svanberg låter hälsa att upptäckten inte behöver göra skapelsetroende kristna mer nervösa. Tillåt mig kommentera.

Åtminstone inte mer nervösa än de redan borde vara, för bevisläget för den som tror att världen vi lever i - inklusive oss själva - är en skapelse, har haft begränsad evidens på sin sida redan innan denna partikel hittades. Så ur den synvinkeln har Svanberg rätt.

Men är det inte märkligt att Dagen utgår ifrån att Gud är en "god of the gaps", alltså en Gud som lever i människans kunskapsglapp om hur naturen är beskaffad? När ett glapp förmodas fyllas, så vill man kommentera att det inte är ett hot mot Gud.

Slutligen, detta motbevisar inte annan mytologi heller, åtminstone inte mer än det motbevisar kristen skaparmytologi. Men det ser inte Dagen som sin uppgift att bevaka.

Kort kommentar om VoF's anklagelse

När man ger sig in i Vetenskap och Folkbildnings diskussionsforum, så godkänner man att forumadministrationen är åklagare, domare och kontrollerar vad som publiceras om domarna. För sakens skull, vill jag bara kommentera att det som påstås om mig på forumet - hot om att röja en forummoderators identitet - är ett falskt påstående. Detta inlägg är en motvillig kommentar från min sida, men eftersom VoF har friheten att påstå detta om mig, så har jag valt att svara, dock utan att hänga ut någon personligen. Mot slutet av min vistelse där var jag ständigt uppvaktad av forumets moderatorer genom PM fyllda med mer eller mindre legitima åsikter om mig. Vissa mer legitima, andra mindre legitima. I en sådan konversation, tolkar en moderator att jag ämnar att röja någons identitet, vilket inte är tillåtet. Eftersom han direkt reagerar på det, får jag en chans att dementera, och samtalet fortsätter. Senare hänvisar han till detta igen, varpå jag berättar att det inte finns något att oroa sig för, eftersom jag aldrig skulle göra något sådant. Alltså, hela idén om identitetsröjning kom inte från mig, utan var något denna moderator hade kommit på att jag kanske tänkte göra, men eftersom han var öppen mot mig och jag fick dementera, så borde allt vara lugnt. Några dagar senare går VoF ut med att jag har hotat att röja en moderators identitet. Jag kontaktade givetvis ansvariga personer, men eftersom moderatorn i fråga var så säker på hur han uppfattade det jag hade skrivit, så var det den versionen som var den som gällde, och i egenskap av både åklagare, domare och publicist, så har man rätt att skriva vem som gör sig skyldig till vad, oavsett intentionen från den som anklagas. Anklagelsen som VoF har publicerat mot mig, är alltså falsk, och det ger mig en chans att förtydliga hur jag ser på frågan om anonymitet. Jag ogillar att personer som diskuterar, och modererar diskussioner på ett forum som saknar ansvarig utgivare är anonyma, men jag respekterar det utan förbehåll. Att situationer som denna uppstår, beror på hur forumadministrationen jobbar, och förmodligen är anklagelser om överträdelser av mer eller mindre uttalade regler, som riktas mot andra än mig, också av varierande kvalité, även om de flesta påstående är mer svävande än just det specifika påståendet jag dementerar. I andra fall hänvisar man till t.ex. "ohörsamhet" eller "allmän okänslighet". Det jag vill ha sagt i denna kommentar, är att deras anklagelse om hot om identitetsröjning, inte är korrekt, och eftersom anklagelserna görs offentligt på nätet, vill jag även att svaret ska vara lika offentligt, med den skillnaden att jag inte vill hänga ut någon personligen.

Uppdatering 2015-04-25: Forumets administratör har bett om min tillåtelse att publicera det påstådda hotet, vilket jag har godkänt och ser som en upprättelse.

Uppdatering 2015-05-02: Idag tog jag emot ett mail från VoF:s forumadministratör, skickat igår kväll, så från och med idag (nästan tre år senare) vet jag varför man påstår att jag har hotat att röja en persons identitet, trots att så aldrig skett. Jag nämnde i förbifarten för en person jag trodde jag kunde lita på, att jag faktiskt har googlat på en användare. Jag vet att detta var dumt gjort, och jag brukar verkligen inte göra så, men den gången ansåg jag mig ha skäl. Och i samband med detta påpekar man rätten att vara anonym på nätet för mig, vilket jag svarar att jag håller med om och värnar om. Så tvärt emot vad som påstås om mig på VoF:s forum, så har jag inte hotat att röja någons identitet, uttalat något sådant hot eller ens haft några sådana intentioner. Det påstås, trots att det helt enkelt inte är sant.

onsdag 4 juli 2012

VK visar på problemet med religiös kunskap

Västerbottenskuriren illustrerar så tjusigt problemet med att skilja låta föräldrar välja om de ska ge sina elever en kristen utbildning eller en vetenskaplig utbildning. Newtonbloggaren, som en handfull personer har anmält till Skolinspektionen för sådant han skrivit på sin blogg om sin syn på vetenskap och utbildning, inte för sådant någon vet att han faktiskt gjort i en utbildningssituation. Alltså, hans åsikter är säkert genuina, men som ateist och humanist är jag snabb att erkänna att inga åsikter är kriminella.

Christian Möller skriver på twitter: "Kreationism på biologilektionerna var ett kul påhitt av KD! Ska vi dra historien om storken under sex- och samlevnadsundervisningen också?" Raljerande, men faktiskt sant. När jag konfronterade Netwonbloggaren med detta blev han märkbart irriterad, eftersom ingen på allvar tror på storken som leverantör av barn. Antalet besittare om av en föreställning, är en faktor i föreställningens korrekthet. Hos kreationister, eftersom de inte har bättre bevisläge för sin föreställning om att människan är skapad mer eller mindre i sin nuvarande form, än vad som finns för att storken levererar bäbisar. Hos myndigheter, främst för att dessa tjänar folket, inte vetenskapen. Hos de mest extrema religionsentusiasterna är vetenskapen ett särintresse och inte ett samlingsnamn för det som betraktas vara god metod. Hos folk i allmänhet, personer som betraktar sig som skeptiker är definitivt inte undantagna - försök att prata religion med någon på VoF's forum - på grund av tidigare nämnda orsaker. Det finns fler exempel. Generellt sett är alltså första mosebok mer sann än storkteorin, inte för att första mosebok är lättare att föra i bevis, utan (enligt Newtonbloggaren) för att fler tror på den. Och ett visst stöd har som sagt påståendet att hur betrodd en föreställning är, påverkar dess korrekthet.

Den som har samtalat med kreationister vet ju om att det som en kreationist betraktar som positiv evidens för skapelse, egentligen bara är ifrågasättande av befintliga teorier, ofta utan speciell precision. Tillåt mig citera just Newtonbloggarem:

- Om Månen bildades genom att Jorden kolliderade med annan himlakropp för flera miljarder år sedan, varför är den så blöt?

- Om Månen är flera miljarder år gammal, varför är den inte längre bort?

- Det finns många exempel på fossila djur som uppenbarligen blivit totalt överraskade och hastigt begravda (alltså inte dött på vanligt vis).

(Denna lista kan göras precis hur lång som helst - förvillning är Newtonbloggarens middle name.)

Eftersom kreationisterna vet vad skolinspektionen vill höra, och framför allt, vad de inte vill höra, är en granskning inte svårare än att svara rätt på frågor, och säga rätt saker under övervakning. Så varför ha kristen utbildning som alternativ till den vetenskapliga? Om vi exkluderar religion från undervisningen, har vi ändå inte berövat någon sin religion (hur frestande det än skulle vara att ge igen genom att faktiskt dra religionen ur barnen). Om skolan sköter utbildning, har föräldrarna ändå möjligheten att bedriva den indoktrinering de anser vara nödvändig för att rädda barnen från den eviga elden efter döden. Söndagsskola, barntimmar, konfirmationsläsning, kyrkobesök, alfakurser, med mera, med mera. En vetenskaplig skola, är ett alternativ som alla borde kunna vara nöjd med.

Det kanske skulle ge oss färre misslyckanden i stil med Tuve Skånberg, mannen bakom creationism-motionen.

Tillägg: I satirprogrammet  Tankesmedjan (Sveriges Radio P3, 2012-07-05) skojar centerpartiets Annie Lööf om exakt detta. På frågan om Gud finns, svarar hon att hon gör det, eftersom sanningsgraden i ett antagande är knutet till antalet försanthållare av antaget. Hon säger: "Vem vet? Ja, men det gör han nog, det är ju många som faktiskt tror detta. Och ju fler som tror desto sannolikare är det." Innan vi vet ordet av kanske Annie Lööf är organiserad skeptiker.

Eric Wadenius: "Vilken kontrasternas dag!"

Idag är en stor dag. Den kan beskrivas så här:


Tack Eric för dagens skarpaste iakttagelse!

tisdag 3 juli 2012

Tuve Skånberg, dumhetens riddare

sin blogg berättar kristdemokraternas Tuve Skånberg (jo, han som skrev en motion om "creationism") om en debatt kring Intelligent Design, drar sedan några plattityder han hört från sådana debatter. Universum har en början. Allt är finkalibrerat. Ögat! Icke-reducerbar komplexitet. Variabel ljushastighet. Jo, hans bloggpost är prydd med en bild på ögat, det "mest komplicerade organet" som "ingen vet var det kommer ifrån om inte Gud".

Ni som röstar på KD, det är ert fel!

Men för att bemöta detta, lämnar jag ordet till Tor Löwkrantz.

Hur relevant är "ogenomförbar plan" för offret?

Eftersom ett potentiellt kvinnligt våldtäktsoffer visade sig vara en transexuell man, kan inte våldtäktsmannen dömas för våldtäkt enligt Örebro tingsrätt, eftersom planen blev ogenomförbar när offret var en man. Våldtäktsförsöket avbröts helt enkelt efter att gärningsmannen lyckats få av offret byxorna, så straffet blev 15 000 kr i böter och fyra månaders fängelse för misshandel.

Hade det manliga offret inte sett ut som en kvinna, hade inget hänt. Hade det manliga offret varit en kvinna, hade övergreppet gått längre. NA.se skriver:
Men nu frias 61-åringen av Örebro tingsrätt – trots att domstolen anser det bevisat att mannen var ute efter att våldta kvinnan. Han var inte ute efter vem som helst utan hade siktat in sig på henne.
Att offret inte var den gärningsmannen hade hoppats på, blev lite av en välsignelse för gärningsmannen, eftersom han fälldes. Nu fäll han inte för våldtäkt, eftersom uppsåtet försvann i det ögonblick han upptäckte att offret inte var den han trodde.

Jag vet inte hur exakt citatet om att detta inte kan leda till fullbordad våldtäkt är,
för män kan faktiskt våldtas, men uppsåtet försvann. Ur offrets synvinkel borde uppsåtet som fanns där från början vara det relevanta, eftersom det var det som ställde till det för offret. Jag ser fram emot att höra var detta slutar.

måndag 2 juli 2012

Natalia Kazmierska i IKON1931, lite mer av samma

Att skriva kritiskt mot religion är en sak. Att skriva kritiskt om icke-religion är också ok. Att skriva kritiskt om ateister skapar irritation, inte för att någon känner sig träffad, utan för att den som kritiserar borde veta bättre. Låt oss titta (igen) på Natalia Kazmierskas retoriska fråga "vad har ateister gjort för samhällets svaga?"

Det som förmodligen påpekades för henne sedan hon skrev sin krönika i februari, är att ateister gör en hel del för samhällets svaga och att ateister inte är en grupp. När IKON1931 intervjuar henne, har hon till synes inte bearbetat detta något vidare, utan ventilerar istället något som liknar föreställningen att ateister är arga. Scenariot att hon har sagt något generaliserande och att människor reagerar på det, existerar inte hos Kazmierska. Det verkar snarare vara så att ateister arga och intoleranta.
– Jag fick otroligt många arga mail. Folk skrev att sådant här inte borde få publiceras i en svensk tidning. Jag har många gånger skrivit kritiskt mot religion, men det väcker absolut inte samma känslor. De troende verkar mer toleranta än ateisterna. Jag fick säkert 15 mail från humanisternas ordförande Christer Sturmark, berättar hon.
Om jag påstår att icke-frimärkssamlare orsakade sundsvallsbranden 1888, hoppas jag att det väcker irritation för att resonemanget är så tokigt som det är, inte för att de som inte samlar på frimärken känner sig utpekade. Icke-frimärkssamlare är inte en grupp i den bemärkelse man normalt menar, och att påstå att dessa har något utmärkande attribut, är att generalisera. Att prata om att medlemmar i en grupp har speciella attribut, kan vara generaliserande nog. Och mitt påstående om icke-frimärkssamlarnas skuld sundsvallsbranden, är ändå korrekt.

Om man tycker att kyrkor gör bra saker, kan man inte dra slutsatsen att de som inte tror på Gud skulle göra mindre. Om någon insinuerar detta, är irriterade svar ett hälsotecken.

Jakob Ståhle vs. Stanley Sjöberg

Har skummat igenom debatten mellan mannen bakom Ateistbibeln och pastor Stanley Sjöberg, som podcasten Mellan svart och vitt anordnade, och Stanley får gott om tid att svara på frågor om hur bibeln ska hanteras. Före debatten: Jakob berättar om sin bakgrund och sitt motiv, Stanley bryter in och säger att tro och förnuft måste vara kompatibla, och kommer snabbt till slutsatsen att hans insikt behövs för att vi ska förstå bibeln.

Jakob: Tillgång till en sökbar och indexerad bibel är nytt, pastorerna är inte vana med att behöva hantera detta. Stanley: Jag kan både kristendom, judendom och islam. Tar därefter emot beröm från Jakob om hur ett specifikt fall hanterades i debatt.

Debatten drar igång och Jakob konfronterar Stanley med att bibeln är inspirerad av Gud. Stanley svarar att bibeln inte är dikterat ord för ord, men att Gud står bakom - författarna sätter färg.

Jakob hänvisar till bibelord som bedyrar bibelns äkthet. Stanley: Paulus själv är noga med att förmedla det han fått av Gud att förmedla. Jakob: Paulus försäkrar att det han skriver är en uppenbarelse. Det låter som en diktamen: Stanley: Helheten säger något annat - Lukas vittnar om att han forskar och jämför källor. Forskningen visar att Markus är äldst.

Jakob: Helheten ska ses, inte nödvändigtvis specifika bibelord. Stanley: Jo, även specifika bibelord, de är som länkar i en kedja. Jakob lyfter fram ett nytt exempel på att bibeln själv säger att bibeln är Guds ord. Stanley påpekar att en rabbin säger att kristna tror att profetior är utsagor om framtiden, men i själva verket så ångrar sig Gud när människor anpassar sig efter hot om katastrofer. Jakob påpekar en motsägelse om hur bibeln ska tolkas, Stanley påpekar att Jesus underordnar sig andras bedömning.

Jakob går vidare med att ge exempel på osmakliga bibelord, nämner kannibalism från Jeremias. Stanley förklarar: Om ni vänder er bort från Gud, då får ni ta konsekvenserna. I andra religioner finns kannibalism. Gud varnar för fienden. Programledaren påpekar att detta kan vara en tolkningsfråga, men Stanley protesterar - Gud varnar.

Jakob påpekar att Gud själv säger att han ska utfärda straff. Stanley bekräftar att det kan hända, men säger att man måste se på Gud på ett större sätt än frikyrkan normalt gör, för Gud är inte bara kärleksfull. Solen ger värme och energi, men om du stirrar in i den, förlorar du synen. Man skall inte missbruka, då får man ett straff.

Jakob tar upp att Gud hotar med barnamord. Stanley håller med om att detta är komplicerat, men att egyptierna hade gjort sig förtjänt av det.

Jakob: Guds hotfullhet kan förklaras med Guds svartsjuka, som bibeln också vittnar om. Påpekar även att Gud kanske visar sin storhet genom att dräpa. Stanley säger att detta är komplicerat, men erkänner att Gud är fruktansvärd, kärleksfull men kan bli rasande. Som en människa, påpekar programledare. Människan är Guds avbild, påpekar Stanley.

Stanley använder argumentet att alla blir kristna på dödsbädden, Jakob svarar trevande. I det stora hela ett bra samtal, lyssna gärna här.

Avslutningsvis, lite fler lyssningstips finns på Humanistbloggen.

söndag 1 juli 2012

Ateism eller kristen tro - vad är rationellt?

Den 9 februari 2012 publicerades en debatt på YouTube på temat: Ateism eller kristen tro - vad är rationellt?

Debattörerna Kjell Axel Johansson och Christer Sturamark får 10 minuter var i öppningsanförande, vilket de utnyttjar på följande vis.

Kjell Axel Johansson:
Auktoritetsargumentet är det viktigaste argumentet. Vetenskapsmän har sagt saker som jag lägger på min religions plussida, alltså finns Gud.

Christer Sturmark säger att tron på myter bygger på vidskepelse, vilket jag inte håller med om, alltså finns Gud.

En teori måste kunna falsifieras och det enda vi kan veta om Gud är det han uppenbarar om sig själv i 66 böcker. Enligt bibeln är Gud inte transcendent - Gud har talat och Gud har handlat, och en vetenskapsman tror på detta, alltså finns Gud.

Använder tid till att skriva upp viktiga ord.

Christer Sturmark:
Ateism betyder inte att Gud inte finns, utan att man håller hypotesen att Gud inte finns, men det finns flera gudar och flera gudsbegrepp. Jag är ateist i förhållande till de flesta gudsbegrepp som presenterats för mig.

Om gud är kärlek är jag troende, för jag troende. Men då har begreppet tappat värde.

Vetenskapen gör det inte omöjligt att tro på Gud, men gör det möjligt att inte tro på Gud.

Okunskap gör gudstro förnuftig, idag vet vi bättre. Idag vet vi så mycket bättre att inte längre gudstro kan tillfredsställa vår okunskap.

Universum är komplicerat, men sannolikhetsberäkningar kan inte göras i efterhand.
Vidare använder Sturmark traditionella argument som refuserar Intelligent Design-argumenten.

Minimal naturkunskap gör alltså att Kjell Axel Johansson kan räknas bort, men det är alltid trevligt att få sina ateistiska föreställningar bekräftade.

Extrainsatt Radio Houdi

Tack för all feedback! Vi kör en säsong till!


Rabbins försvar: Ska man skratta eller gråta?

När rabbin Dan Korn går i försvar av omskärelse, blir det rent av komiskt. Han inleder med följande ord:

"Vill man debattera omskärelse kan man också dra till med vad som helst. I andra debatter krävs det att man har åtminstone lite fakta under fötterna. Men inte när man diskuterar omskärelse."

Därefter berättar Korn att det är när barnet är sju dagar gammalt, som detta "ingrepp" görs. Sedan skriver han:

"Vi förnekar inte att omskärelsen är plågsam för barnet. Men vi tror att smärtan hjälper barnet att utveckla medvetandet. Nu kan jag redan se kommentarerna framför mig. Men lägg ner resonemanget om att vi skulle tro att det är nyttigt att plåga barn. Detta gäller enbart omskärelsen och för övrigt betonar vi värdet av en kärleksfull uppfostran, jag vågar faktiskt påstå mer än många andra."

Varför inte bara lägga fram bevisen för detta med omskärelse, smärta och medvetande? När Korn deklarerar att man inte behöver veta något för att diskutera omskärelse, trodde jag han var ironisk. Men icke.

Jag vill gärna rekommendera texten Låt barnen komma till mig av Christofer Laurin, angående organiserad religion.